Dịch chuyển thời gian thực

KHÁM PHÁ CÁC ĐỊA ĐIỂM TRÊN THẾ GIỚI

Thay vì sử dụng cuộc gọi video hoặc cài đặt chung để gặp gỡ đồng nghiệp, sinh viên và bạn bè trên khắp thế giới, hãy mời họ tham gia tại địa điểm thực tế của bạn. Với EON Spatial Meeting, người dùng có thể dịch chuyển kỹ thuật số tức thời đến vị trí thực của người dùng khác, với khả năng khám phá, trải nghiệm và tương tác với môi trường

Kết nối không giới hạn

Mang mọi người lại gần nhau dù ở bất cứ đâu, bất kì khi nào

Kết nối, tương tác trực tiếp giữa các cá nhân là một phần quan trọng của giáo dục, kinh doanh và cuộc sống nói chung. Sau đại dịch COVID-19, cuộc gọi video chưa phải là sự thay thế phù hợp cho điều đó. Với EON Spatial Meeting, người dùng có thể “thực tế” ở cùng một vị trí trong khi họ di chuyển, trò chuyện, tương tác, v.v. theo những cách chưa từng có trước đây

Sẵn sàng khám phá những công nghệ mới?

Khác biệt hoàn toàn với bất cứ điều gì bạn đã thấy trước đây. Đăng ký ngay hôm nay và trải nghiệm EON Spatial Meeting