SÁNG TẠO Ở BẤT CỨ ĐÂU

Dễ dàng, nhanh chóng và thông minh, AI ở mọi nơi

Nhận dạng và xác định hình ảnh trong không gian. AI tự động tạo Cổng kiến thức bằng hình ảnh, video, PDF và chuyển văn bản thành giọng nói. Cổng đánh giá AI chứa quiz, định vị và hỗ trợ đa ngôn ngữ. AI sẽ tự động đánh giá hiệu suất của học sinh

TÙY CHỈNH AVATAR CÁ NHÂN

Tùy chỉnh avatar cá nhân

Tạo hình đại diện của riêng bạn với đầy đủ nét mặt phù hợp với giọng nói của người dùng

Sẵn sàng khám phá những công nghệ mới?

Khác biệt với bất cứ điều gì bạn đã thấy trước đây. Đăng ký ngay hôm nay và trải nghiệm EON Metaverse Builder.