TRỢ LÝ ẢO EON

Công nghệ AI mô phỏng hỗ trợ theo thời gian thực

EON AI Assistant là một chương trình AI tiên tiến sử dụng công nghệ AI mô phỏng để cung cấp cho người dùng hướng dẫn và hỗ trợ theo thời gian thực trong thế giới thực. Với bộ não AI có khả năng học tập được kết hợp với cơ thể XR tương tác đầy đủ, người dùng có thể nhận chỉ dẫn được cá nhân hóa và tương tác với các đối tượng kỹ thuật số. Công nghệ tiên tiến này cũng cho phép người dùng tạo ra những trải nghiệm được theo dõi liên tục bằng văn bản, giọng nói, video và nội dung 3D

Chơi Video
Chơi Video
ĐƠN GIẢN HÓA VIỆC TẠO NỘI DUNG AI

Hệ thống Gợi ý

EON AI Assistant giới thiệu tính năng “Gợi ý”, đơn giản hóa việc tạo nội dung AI. Với 87 tùy chọn gợi ý học thuật và 6 nhóm doanh nghiệp, người dùng có thể chọn chủ đề, cung cấp thông tin và xác nhận các cổng cũng như nội dung do AI tạo ra. Tính năng này tạo ra trải nghiệm XR được hỗ trợ bởi AI hoàn chỉnh, đơn giản và hấp dẫn

"HIỂN THỊ VÀ TRÒ CHUYỆN" THEO THỜI GIAN THỰC VỚI TRỢ LÝ AI MÔ PHỎNG THEO THỜI GIAN THỰC

Tính năng cá nhân hóa với Trợ lý AI mô phỏng

Công nghệ Trợ lý AI mô phỏng cung cấp hình đại diện và nhận thức theo ngữ cảnh, cho phép tương tác theo thời gian thực với người dùng. Tạo trải nghiệm được theo dõi liên tục với nội dung văn bản, giọng nói, video và 3D thông qua các thiết bị phổ biến hiện nay. Sáng tạo nội dung với trải nghiệm XR được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo của EON AI Assistant

Chơi Video
TRỢ LÝ ẢO AI HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ TRONG THẾ GIỚI VẬT LÝ VỚI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KHÔNG GIAN
Trợ lý ảo của EON vượt qua những hạn chế của các chương trình trí tuệ nhân tạo hiện đại

Trí tuệ nhân tạo không gian của EON AI Assistant cho phép hướng dẫn và hỗ trợ cá nhân trong thế giới vật lý, mang đến trải nghiệm tương tác thông qua các thiết bị di động phổ biến. Tương tác với đối tượng số và nhận hỗ trợ ngay lập tức, vượt qua giới hạn của các chương trình trí tuệ nhân tạo truyền thống. Trợ lý ảo tương tác và nhận thức ngữ cảnh của EON tạo ra một cuộc cách mạng mới trong cách chúng ta tương tác với trí tuệ nhân tạo

Sẵn sàng khám phá những công nghệ mới?

Khác biệt với bất cứ điều gì bạn đã thấy trước đây. Đăng ký ngay hôm nay và trải nghiệm EON AI Assistant